Sözleşme

HOSTİNG VEYA YAZILIM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

 

Bu sözleşme, Zumbak Hosting’in müşteriye sunmuş olduğu Hosting , Yazılım Hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Zumbak Hosting aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varılmıştır


  TARAFLAR

 

Zumbak Hosting Ali Koyuncu Şahıs İşletmesi
Sözleşmenin bundan sonraki bölümlerinde kısaca “ Zumbak Hosting “ olarak anılacaktır

Adres: Güzelyurt Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. Zümrüt Apt.
No: 17 / M Daire 60 Esenyurt / İstanbul
TC No: 1259 607 1630
Vergi Dairesi: Beylikdüzü
Vergi Sicil: 581 0673 130

Müşteri:    Bu sözleşmeyi Zumbak Hosting’in hizmetini kullanmaya başlamasıyla onaylayan şahıs veya kurum

 

Ad / Soyad / Ünvan :

Adres :

Verdi Dairesi :

Vergi Numarası :

 

  SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin ilgili hizmet bedelinin tahsil edilmesine müteakip Hosting ve Yazılım Hizmetini kullanmaya başlamasıyla sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme ödemesi yapılmış hizmet periyodu içerisinde geçerlidir ve süre sonunda ödemesi yapılacak hizmet periyodu süresince yenilenir.

 

  BİLDİRİMLER

3.1 Zumbak Hosting, Müşteri’ye yapacağı, hizmet yenileme dönemi de dahil olmak üzere, her türlü bildirim için Müşteri’nin bildirdiği e-posta adresini ve mobil telefonuna kısa mesaj  (sms)  kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki sorumluluk Müşteri’ye aittir. Müşteri’nin hizmet yenileme dönemlerini bildiği kabulü ile; Müşteri, Zumbak Hosting’in kendisine yapmış olduğu yenileme işlemleri ile ilgili e- posta bildirimlerinde, her ne koşula bağlı olursa olsun, oluşabilecek problemler ve/veya gecikmeler nedeniyle hizmetlerinde yaşanabilecek aksaklıklardan Zumbak Hosting’i sorumlu tutmayacağını kabul eder.
3.2 Müşteri başvuru esnasında ve/veya hizmetleri kullanmaya başlamasından sonra Zumbak Hosting'e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul eder. Zumbak Hosting'e Müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, Müşteri Zumbak Hosting'ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder. Müşteri; bildirdiği e-posta adresinin geçerli bir e- posta adresi olduğunu, bu e-posta adresinin Zumbak Hosting tarafından geçerli, doğru ve güncel kabul edileceğini ve Müşteri tarafından aksi yazılı olarak bildirilmedikçe Zumbak Hosting tarafından Müşteri'ye yapılacak tüm bildirimlerin işbu e-posta adresine yapılacağını, işbu hizmet ile ilgili olarak yetkili bir kişinin takibinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu e-posta adresinin güncel, geçerli ve doğru olmaması sebebi ile ortaya çıkabilecek zararlardan doğan bütün sorumluluk Müşteri’ye aittir.”

 

  ZUMBAK HOSTİNG’İN SAĞLAYACAGI HİZMETE BAĞLI SERVİSLER

4.1 Zumbak Hosting, Müşteri’nin başvuru esnasında bildirdiği servisleri kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartı, paypal veya banka havalesi ile peşin tahsilatını takiben, Müşteri’nin servislerini kullanıma açar ve Müşteri’yi bilgilendirir. Hizmetin devreye alınması ile ilgili tarafların sorumlulukları madde 5.4.’de belirtilmiştir.
4.2 Müşteri, Zumbak Hosting’ten hosting hizmeti kapsamında yeni alacağı yurtdışı alan adı için ödeme tahsil edildikten hemen sonra alan adının tescil edileceğini
4.3 Müşteri, Zumbak Hosting’ten hosting hizmeti kapsamında almış olduğu alan adı’nın yenileme dönemi gelmeden süre uzatması gibi işlemleri yapabilmektedir

 
önce madde.5’de belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda,Zumbak Hosting’in alan adı yenileme ücretini ilgili kuruma ödemeyeceğini, dolayısı ile alan adının tescilinden kaynaklı hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini, Zumbak Hosting’ten hiçbir hak iddia edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
4.4 Zumbak Hosting, web hosting hizmeti sağladığı sunucular üzerinde log dosyalarını 6 ay süre ile bulundurur.

 

  ÜCRETLER VE ÖDEMELER

 

5.1. Müşteri Zumbak Hosting’ten almış olduğu her türlü hizmet’in ödemesini, Zumbak Hosting’in hizmetinin başlangıcında kendisine internet üzerinden sunmuş olduğu kontrol paneli üzerinden yapacağını, bundan farklı şekilde yapılan hizmet ödemelerinden ( Havale / EFT ) dolayı yaşanan aksaklıklardan Zumbak Hosting’in sorumlu olmadığını peşinen kabul eder. Müşteri, Sözleşme’nin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Zumbak Hosting'e tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Kredi kartıyla yada paypal ile  düzenli ödeme talimatı verilmesi durumunda  müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Zumbak Hosting'e iletmek ile yükümlüdür.

5.2 Müşteri, Zumbak Hosting hosting  ve yazılım hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan hizmet içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her hizmet dönemi başında peşin yada taksitli olarak tahsil edilecek ve buna müteakip hizmet faturası düzenlenerek Müşteri’nin bildirdiği adrese posta yolu ile gönderilecektir.
5.3 Zumbak Hosting, hizmet ücretlerini, Müşteri’ye Sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Zumbak Hosting her türlü hizmet ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Zumbak Hosting web sitesi ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri’nin Zumbak Hosting hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

5.4 Müşteri’nin Zumbak Hosting’ten alacağı özel yazım hariç her türlü hizmet (alan adı dahil) alımında veya hizmet dönemi yenilemesinde, ödeme önceden peşin olarak tahsil edilecek ve sonrasında fatura düzenlenecektir.
Müşteri, hizmet alımı sırasında, sisteme girdiği kredi kartından, yenileme döneminde hizmet bedelininin otomatik olarak çekileceğini ve para iadesinin yapılmayacağını, Zumbak Hosting sistemine kayıtlı kredi kartından veya paypalden tahsilat yapılamamasından dolayı yaşanacak problemlerden ve/veya gecikmelerden Zumbak Hosting’in sorumlu tutulamayacağını kabul eder.
Müşteri, ödemesini Banka Havalesi veya EFT ile yapması durumunda, banka dekontunun üzerine kendisine iletilen “sipariş numarası”nı ( ID ) veya “alan adını” belirterek, dekontu DorukNet’e e-posta veya faks yolu ile ulaştırmak ve ulaştığının teyidini almakla yükümlüdür.
Müşteri’nin zamanında ödeme yapmaması, banka dekontunun Zumbak Hosting’e ulaşmaması ya da eksik bilgilerle ulaşması, okunaksız olması v.b. durumlarda alan adı hosting veya özel yazılım  hizmetlerinin yenilemelerinin yapılmayacağını, sağlanan tüm hizmetlerde yaşanabilecek kesintilerden/gecikmelerden, Zumbak Hosting’in sorumlu olmadığını ve Zumbak Hosting’ten hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

5.5 Hosting planıyla birlikte verilen trafik hakkının aşılması durumunda, Zumbak Hosting, Müşteri’ye trafik aşım bedeli yansıtacaktır. Ek trafik faturaları, her ayın 3. haftasında faturalandırılacaktır.

  MÜŞTERİ’NİN FESİH HAKKI

Müşteri Sözleşme’yi, aylık hesap planlarında 15 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 45 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Zumbak Hosting’e yapacağı yazılı başvuru (faks çekerek, yetkili e-posta adresinden e-posta göndererek veya http://zumbakhosting.com adresinden kullanıcı bilgileriniz ile giriş yaparak kayıt açmak) yolu ile sonlandırabilir. Müşteri’den aksine bir talep gelmediği müddetçe aylık hesap planlarına sahip hizmetler, son kullanım tarihinden 15 işgünü önceden, yıllık hesap planlarına sahip hizmetler, son kullanım tarihinden 30 işgünü önceden otomatik olarak yenilenerek, hizmet faturası Müşteri’ye gönderilecektir. Sözleşmenin sonlanma talebine istinaden Zumbak Hosting, Müşteri’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Ancak bu durumda Müşteri Zumbak Hosting’ten hizmet almayacağı servis dönemi için ücret iadesi talebinde bulunamaz. Sözleşme’nin sona erdiği tarihte, Müşteri’nin Zumbak Hosting'e olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından veya Müşteri’nin yapacağı banka havalesi ile tahsil edilecektir. Sözleşme’nin Müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, Müşteri’ye ait Zumbak Hosting'te bulundurulan bütün kayıtlar silinecektir.

  ZUMBAK HOSTİNG'İN SINIRLI SORUMLULUĞU

Zumbak Hosting  müşteri’ye sağlanan hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bunun ile beraber, Zumbak Hosting servislerin müşteri’nin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşteri’nin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Zumbak Hosting'in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

  ZUMBAK HOSTİNG’İN FESİH HAKKI

Zumbak Hosting, Müşteri’ye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu Sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, Müşteri’nin Zumbak Hosting'e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, Müşteri’ye iade edilir.

    SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşteri’nin başvurusu esnasında onayladığı bu Sözleşme’de zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Zumbak Hosting'in http://www.zumbakhosting.com adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile Müşteri’ye bildirilecektir. Müşteri, Zumbak Hosting  servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

   UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

    ZUMBAK HOSTİNG KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, Müşteri’nin yapacağı tüm işlemler ile ilgili olarak, Zumbak Hosting kayıtları geçerli sayılacaktır

  VERGİ

  İş bu Sözleşmeden kaynaklan damga vergisi ve her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler Zumbak Hosting tarafından ödenerek, ödenen tutarın yarısı Müşteri’ye ayrıca faturalanır. KDV, ÖTV ve ÖİV oranlarında hükümet kararlarına bağlı olarak meydana gelebilecek değişiklikler ve yeni çıkabilecek olası vergi oranları Müşteri’ye yansıtılacaktır.  

   

   Tebligat

   

 Tarafların yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında belirtilmiş oldukları adresleri yasal tebligat adresleri olup, meydana gelen adres değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe mevcut adrese yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.

 

Müşteri Onayı                                                                                                Zumbak Hosting Onayı
Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı:                                                                 Şirket Yetkilisinin Adı Soyadı:
Yetkili İmza Ve Şirket Kaşesi :                                                                 Yetkili İmza Ve Şirket Kaşesi :

 

 

 

 

Neden Bizi Seçmelisiniz

01

Daha Hızlı Sunucular

SSD ve SAS diskli X5670 işlemcili yeni nesil Dell ve Hp sunucularımızla siz değerli müşterilerimize yüksel hızda hizmet veriyoruz

02

Destek Ekibimiz

İşinde uzman güler yüzlü destek ekibimizle her zaman yanınızdayız

03

Bilgileriniz Güvende

Yedekli alt yapımızla bilgileriniz her zaman güvende

04

Kaliteli Hizmet

Ön yargıları bir kenara bırakın en büyük hedefimiz siz değerli müşterilerimize uygun fiyata kaliteli hizmet vermek

Powered by WHMCompleteSolution